به بانک پزشکی خوش آمدید!

عوارض داشتن چربی زیاد در شکم

عوارض داشتن چربی زیاد در شکم

شکم ارشد داشتن نشان ای از ابتلا به صدمه های سخت و جدی است. فتنه های که علایق ای مستقیم با مرگ كال خواهند داشت.شکم بزرگ بعضی نفوس دارای وزن اصلی هستند. اما همچنان شکم نسبتا جبروت دارند. اما آیا شکم مسن تر و كهتر و آستانه پیه در این ناحیه درخصوص كسان با وزن غریزی هم مخاطره آمیز و خطرزدا است؟ در ادامه در مطلب تناسب اندام در مورد عوارض داشتن چربی زیاد در شکم بیشتر صحبت خواهیم کرد.

عوارض داشتن چربی زیاد در شکم

 

نتایج یک بازجویی امروزین آلامد به این پرسش پتواز محكم می دهد. آنها می گویند که حتی این اشخاص نیز به ذهن پیه افزودن شکم در خطر مرگ پیشرس هستند.موضوع از این هم بدتر است. محققان می گویند احتمال مرگ نرسیده و دیررس در نفوس دارای پیه شکم و وزن اصلی حتی اكثر از کسانی است که تكثیر و كاهش وزن دارند یا چاق هستند!

پزشک انستیتوی قلب و عروق دانشگاه لاوال در کانادا می گوید، زیت شکم از نوع پیه های بد است و بستگی آن با کلسترول بالا، التهاب، زیان های قلبی، دیابت و سکته مغزی مشخص و ناپیدا شده است.وجود چربی در ناحیه شکم بسیار بدتر از وجود زیت در پیرامون لگن است. دکتر پویریر افزایش می کند که اگر وزن تان ذاتی شمیم اما روغن دور شکم داشته باشید در خطر هستید.

اگر پایه دور شکم در دوستان اغلب از ۴۰ اینچ (۱۰۱ سانتیمتر) و در عیال های اكثر از ۳۴ اینچ (۸۶ سانتیمتر) نفحه به معنی زورمندی است. حتی اگر وزن کلی شخص ذاتی باشد. این افراد از نظر وزنی چاق قلمداد نمی شوند اما از نظر دور کمر چاق هستند.

آنها بابت این استفهام ۱۵۰۰۰ نفر را طی ۱۴ سال مداقه کرده اند. پیامدها علامت داد که افراد دارای وزن جبلی با پیه افزون دور شکم اكثر از و دنیا اولی نفوس فریفته مرگ كال می شوند. مقایسه جنسیت نیز مدال داد که وقایع در چگونگی بزرگان بدتر است و چربی شکم از باب موالی ارتشا منفی بیشتری به معشوق دارد.

در طی روزگار ۱۴ ساله این تحقیق، بزرگان دارای وزن فطری اما شکم كاپیتان ۸۷ درصد اكثر از اكابر دارای وزن و شکم فطری در خطر مرگ بودند. اگر مجرد و متاهل مهم چشمگیر تلنبار اسم جسمی و روحی (BMI) در نظر متاثر می شد، نجبا دارای زیت اضافه شکم و وزن اصلی دو رویارو بسیار از آخرت افراد در خطر مرگ كال ایستادگی داشتند.

عوارض داشتن چربی زیاد در شکم

دکتر کتز نقیب بخش مطالعه ها پیشگیری دانشگاه ییل می گوید ازجان گذشته نفوس بسیار از اشخاص دیگر و همان ها پرداخته بزرگ شدن شکم و گروه محاق زیت در این منطقه هستند. این مضمون سبب جمع شدن پیه در دوروبر اندام های مهم معتاد خواهر شبیه کبد می شود.

برخی دومین هم به یاد ابتلا به مصیبت ها وزن خودشان را از دست می دهند، اما زیت شکم همچنان جاویدان می ماند.اما آزاد از نشان این رخداد، ما سال هاست که می دانیم انواع ناتوانی و گردهمایی دسته زیت در اقصا مختلف بدن سندیت متفاوتی روی ایمنی مان دارد. و گروه محاق چربی در منطقه شکم بدترین نوع آن است.این معلومات به نوع پروری آرم می دهد که پزشکان باید افزون بر مشخص انباشته بدنی، به نکات مهم پسین آشنا اندازه گیری توده چربی و پیمانه دور شکم هم محل کنند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *