به بانک پزشکی خوش آمدید!
مراقبت از پوست

مراقبت از پوست امری طبیعی در میان افراد جامعه است؛ طبیعتا هر کس که به زیبایی ظاهر و پوست خود اهمیت بدهد، به نکات بهداشتی فردی و اجتماعی اهتمام خواهد ورزید.

در میان خانم‌ها مراقب از پوست صورت معمولا بسیار مهم‌تر از مراقبت از دیگر نواحی پوست تلقی می شود.